Σε τι επιπλέον μπορεί να βοηθήσει η γνώση των κλινικών μελετών και των ερευνών;
(η παρούσα ανάρτηση αποτελεί θεματική συνέχεια του άρθρου «Έρευνα και Πράξη…«)14
Η κλινική έρευνα, έχει μια παγκοσμίως κοινά αποδεκτή γλώσσα. Η χρήση αυτής της κοινής γλώσσας, μας κάνει μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου επαγγελματιών φροντίδας της υγείας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε πιο εύκολα να μοιραστούμε γνώση και εμπειρία για την βελτιστοποίηση των τεχνικών μας. Να μοιραστούμε προβληματισμό και να δημιουργήσουμε νέα γνώση, προς όφελος όλων μας.
Η κοινή επιστημονική γλώσσα μπορεί να βοηθήσει στην ευρύτερη αποδοχή των αφάρμακων τεχνικών φροντίδας της υγείας, από ένα μεγαλύτερο μέρος της ιατρικής κοινότητας και των επαγγελματιών υγείας γενικότερα. Αυτό θα οδηγήσει στο κοινό καλό. Στην απλή και καθόλου απλοϊκή πρόταση «Αν μπορεί η Ρεφλεξολογία να βοηθήσει, έχοντας μηδενικές παρενέργειες, γιατί να μην εφαρμοστεί σε πιο ευρεία κλίμακα;»
Η χρήση των Συμπληρωματικών Αγωγών από τους πολίτες παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση και είναι πλέον μια πραγματικότητα που δε μπορούμε να παραβλέψουμε. Όλο και περισσότερο γίνεται επιτακτική η ανάγκη συνεργασίας των επαγγελματιών που ασκούν Συμπληρωματικές Αγωγές, με τους θεράποντες ιατρούς για την καλύτερη αμφίδρομη ενημέρωση. Αντί να γίνεται «στα κρυφά», αντί να «ταΐζουμε» μια αντιπαλότητα που στην ουσία δεν έχει απολύτως κανέναν λόγο ύπαρξης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κοινή γλώσσα της έρευνας για να συνεργαστούμε, στο μέτρο της ευθύνης του καθενός.ResearchNetworking
Μπορεί να βοηθήσει στο μεγάλο και επίκαιρο θέμα της εποχής μας. Τη διάχυση της πληροφορίας. Το δικαίωμα που έχουμε όλοι να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι για όλες τις δυνατότητες που έχουμε να φροντίσουμε την υγεία μας.
Σε ατομικό επίπεδο, μπορεί να βοηθήσει τον κάθε επαγγελματία να βελτιώσει την πρακτική του. Να μάθει για τα διαφορετικά αποτελέσματα που μπορεί να υπάρχουν από τη συχνότητα των συνεδριών, από τα είδη της πίεσης ή της μάλαξης.
Να μάθει που είναι αποτελεσματικότερη η στοχευμένη Ρεφλεξολογία και πού όχι.
Πού είναι πιο αποτελεσματική η μάλαξη από την πίεση.
Να μπορεί να ξέρει, σε ποιες περιπτώσεις δεν υπάρχουν ξεκάθαρα αποτελέσματα ή ακόμα και σε ποιες περιπτώσεις η Ρεφλεξολογία δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Εδώ θα πρέπει να τονίσω, πως ενώ υπάρχουν μελέτες με αποτελέσματα που δεν αξιολογούνται, εν τούτοις δεν υπάρχει απολύτως καμία μελέτη ή έρευνα που να δείχνει αρνητική πορεία ή επιδείνωση ή βλάβη ή παρενέργεια οποιασδήποτε μορφής. Και αυτό είναι σημαντικό να συνυπολογιστεί για μια νέα – σχετικά – μέθοδο, όπως η Ρεφλεξολογία.
Είναι σοφό και έντιμο, να θέλουμε να μάθουμε όχι μόνο τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς της Ρεφλεξολογίας. Γιατί έτσι θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην άσκηση τους επαγγέλματός μας και κυρίως πιο αξιόπιστοι. Αυτή η συνετή στάση και πορεία θα οδηγήσει στην αποδοχή της Ρεφλεξολογίας από μεγαλύτερο μέρος πληθυσμού καθώς και της κοινότητας των επαγγελματιών υγείας.
Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν μένω στην ανάγκη να αναπτύξουμε τις ικανότητές μας στην αναζήτηση, στην «ανάγνωση» και στη χρήση των αποτελεσμάτων των ερευνών αλλά και στην πορεία για ανάπτυξη της έρευνας και στη χώρα μας. Σημαντική ευθύνη σε όλο αυτό, έχει σαφώς ο κάθε επαγγελματίας ατομικά, τα σωματεία αλλά και οι εκπαιδευτικοί φορείς της Ρεφλεξολογίας.