Εναλλακτικές θεραπείες και χαρακτηριστικά ασθενών.

Αλεξοπούλου Ιουλία, τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών, Διπλωματική Εργασία

«Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί κατά πόσο εξοικειωμένοι είναι οι Έλληνες με την εναλλακτική ιατρική και ποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους οδηγούν στο να διαλέξουν κάποια εναλλακτική θεραπεία έναντι της κλασικής ιατρικής.

Στην έρευνα αυτή μας ενδιαφέρει το προφίλ των ασθενών, δηλαδή τα χαρακτηριστικά εκείνα που οδηγούν κάποιον να εμπιστευτεί ή όχι την εναλλακτική θεραπευτική. Πολλοί ασθενείς επίσης καταφεύγουν σε μορφές
αυτοθεραπείας πιστεύοντας ότι δεν έχουν την ανάγκη κάποιου
ειδικού.
∆εδομένου ότι οι ασθενείς που χρησιμοποιούν εναλλακτικές μεθόδους αποτελούν ένα νέο μερίδιο αγοράς, η έρευνα αυτή ίσως φανεί χρήσιμη σε μερίδα επιστημόνων και επιχειρηματιών.
Άλλωστε η υπερσυνταγογράφηση και η υπερχρέωση των
ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα κάνει επιτακτική την ανάγκη5
διάδοσης νέων, αποτελεσματικότερων αλλά και πιο οικονομικών-
μακροπρόθεσμα- θεραπειών.»

Συνημμένο αρχείο με την έρευνα: Εναλλακτικές Θεραπείες και Χαρακτηριστικά Ασθενών

Πηγή: Νημερτής, το ιδρυματικό καταθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών