Η Εμμηνόπαυση δεν είναι ασθένεια. Είναι μια φυσική βιολογική μεταβολή στην αναπαραγωγική ικανότητα των γυναικών.
Ωστόσο οι αλλαγές που συμβαίνουν στον οργανισμό τους έχουν συμπτώματα που πολύ συχνά, επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα της ζωής τους.
Εξάψεις, εφιδρώσεις, ευερεθιστότητα, διαταραχές του ύπνου, διαταραχές της μνήμης, κόπωση….

Οι απότομες αλλαγές στον ψυχισμό των γυναικών αποδίδονται στις αλλαγές των οιστρογόνων αλλά και σε αύξηση της δραστηριότητας του άξονα υποθαλάμου – υπόφυσης – επινεφριδίων και την αύξηση παραγωγής νορεπινεφρίνης. Επίσης λαμβάνουν χώρα ενδοκρινικές μεταβολές καθώς και επίδραση στον μεταβολισμό.

Για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων συνήθως προτείνεται θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, η οποία όμως έχει πολλές παρενέργειες. Αυτός είναι ο λόγος που πολλές γυναίκες σε όλο τον κόσμο, αναζητούν μια άλλη, πιο ασφαλή μέθοδο αντιμετώπισης των συμπτωμάτων.

Η Ρεφλεξολογία είναι μια αξιόπιστη και αποτελεσματική μέθοδος, χωρίς καμία παρενέργεια, για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης.

Ακολουθούν δύο ερευνητικές μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Ρεφλεξολογίας στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης.

 1. [Επίδραση της Ρεφλεξολογίας στην ποιότητα ζωής εμμηνοπαυσιακών γυναικών από επιλεγμένα σχολεία της Mangalore]

Η μελέτη διεξήχθη για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος της Ρεφλεξολογίας στην ποιότητα της ζωής μεταξύ των εμμηνοπαυσιακών γυναικών που εργάζονται σε διάφορα σχολεία από 01.08.2011 μέχρι 01.10.2011. Μια αξιολογική προσέγγιση με μία ομάδα προ-τεστ μετα-τεστ χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη.
Η παρούσα μελέτη διεξήχθη μεταξύ των διαφόρων σχολείων στο Μανγκαλόρε.

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από 117 δείγματα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας περιγραφική και επαγωγική στατιστική. Κατανομή των δειγμάτων με βάση την ποιότητα της ζωής αποκάλυψε ότι 78,6% είχε μια καλή ποιότητα ζωής, 15.4% είχε μέση ποιότητα ζωής και 6% είχε μια πολύ καλή ποιότητα ζωής.
Όσον αφορά τα εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα, 55,6%, 24,8% και 19,7% καταγράφηκαν ήπια, μέτρια και σοβαρά συμπτώματα αντίστοιχα.

52 γυναίκες με μέτρια έως σοβαρά συμπτώματα επιλέχθηκαν να λάβουν Ρεφλεξολογία για 10 συνεχόμενες ημέρες.
Η μέση μετα-τεστ τιμή της ποιότητας ζωής, των υποκειμένων ήταν 59.43 και ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από τη μέση προ της δοκιμής τιμή που ήταν 53,89. Οι μέσες μετα-τεστ τιμές στα εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα ήταν 16,82, οι οποίες ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τη μέση προ της δοκιμής τιμή 21,82.
Η μελέτη αποκάλυψε επίσης μια αρνητική συσχέτιση (r = -0,653, ρ <0.005) μεταξύ της ποιότητας της ζωής και εμμηνοπαυσιακών συμπτωμάτων.
Υπήρξε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δημογραφικών μεταβλητών 
και της ποιότητα της ζωής.

Μια παρόμοια μελέτη που διεξήχθη από Williamson, etal., (βλ. 2) κατέδειξε μια σημαντική μείωση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης με μέση τιμή αποτελεσμάτων (SD) από 0,43 (0,29) σε 0,22 (0,25) μετά τη Ρεφλεξολογία. Το p <0,001 που σημαίνει ότι η ρεφλεξολογία είναι μια αποτελεσματική τεχνική για τη βελτίωση της συνολική ποιότητας της ζωής μειώνοντας την ένταση των εμμηνοπαυσιακών συμπτωμάτων.

Μια άλλη παρόμοια μελέτη διεξήχθη το 1998, για να μετρηθεί η επίπτωση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης στην ποιότητα της ζωής και στην επίδραση της Ρεφλεξολογίας. Οι συμμετέχουσες δήλωσαν πολύ χαμηλή ποιότητα ζωής και κατάσταση της υγείας τους λόγω των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης, δίνοντας μια τιμή 0,64 για σοβαρά συμπτώματα εμμηνόπαυσης και 0,85 για ήπια συμπτώματα. Έλαβαν Ρεφλεξολογία οι συμμετέχουσες με χαμηλή ποιότητα ζωής.

Σύγκριση της διαβάθμισης της ποιότητας ζωής πριν και μετά τη θεραπεία έδειξαν σημαντική βελτίωση με τη μέση αύξηση των τιμών της ανακούφισης στα έντονα και ήπια συμπτώματα 0,56 και 0,18 αντίστοιχα.

Έτσι, το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η ποιότητα της ζωής τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο από τα εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα και ότι η βελτίωση των τιμών μετά τη Ρεφλεξολογία, την καθιστά μια αποτελεσματική μέθοδο για ανακούφιση από τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης.

Συμπέρασμα: Η γήρανση είναι μια φυσική διαδικασία της βιολογικής ωρίμανσης. Η εμμηνόπαυση είναι ένα φυσιολογικό μέρος της ζωής, όπως η εφηβεία. Είναι επίσης γνωστή ως κλιμακτήριος ή «αλλαγή της ζωής». Η εμμηνόπαυση είναι μια φυσική βιολογική διαδικασία, όχι μια ιατρική ασθένεια, αλλά θα μπορούσε να είναι μια τρομακτική εμπειρία για μερικές γυναίκες.
Τα Εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα, όχι μόνο επιφέρουν αλλαγές στην 
σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου, αλλά επηρεάζουν και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους σχέσεις. Όλο αυτά τα συμπτώματα μπορούν να  επηρεάσουν δραστικά τη συνολική ποιότητα ζωής ενός ατόμου.
Η Ρεφλεξολογία είναι ένας από τους απλούς και εύκολους τρόπους για την ανακούφιση αυτών των συμπτωμάτων.

Πηγή: Nitte University Journal of Health Science
NUJHS Vol. 2,  No.3, September 2012,   ISSN 2249-7110

 2. [Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές της ρεφλεξολογίας για τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης]

Jan Williamson a,*, Adrian White b, Anna Hart c, Edzard Ernst b

Στόχος:
Η κλινική εμπειρία δείχνει ότι η ρεφλεξολογία μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τα συμπτώματα που εμφανίζονται σε εμμηνοπαυσιακές γυναίκες, ιδιαίτερα ψυχολογικά συμπτώματα. Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο να εξετάσει αυτή την επίδραση. 

Σχεδιασμός: Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές με δύο παράλληλους βραχίονες.

Αποτελέσματα: Η μέση (SD) τιμή για το άγχος μειώθηκε από 0,43 (0,29) σε 0,22 (0,25) στην ομάδα Ρεφλεξολογίας και 0,37 (0,27) σε 0,27 (0,29) στην ομάδα ελέγχου κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Η μέση (SD) τιμή για την κατάθλιψη μειώθηκε από 0,37 (0,25) σε 0,20 (0,24) στην ομάδα ρεφλεξολογίας και από 0,36 (0,23) σε 0,20 (0,21) στην ομάδα ελέγχου (μασάζ ποδιών) κατά την ίδια περίοδο.

Για δύο αποτελέσματα υπήρχαν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία της επίδραση του χρόνου (Ρ <0.001), αλλά καμία ένδειξη αλληλεπίδρασης χρόνου-ομάδας (Ρ> 0,2). Παρόμοιες μεταβολές βρέθηκαν για τη σοβαρότητα των εξάψεων και τις νυχτερινές εφιδρώσεις.
Στην ομάδα ελέγχου, 14/37 πιστεύεται ότι δεν είχαν λάβει αληθινή ρεφλεξολογία.  

ΠΗΓΉ: BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology
September 2002, Vol. 109, pp. 1050–1055

  1. [Randomised controlled trial of reflexology for menopausal symptoms]Jan Williamson a,*, Adrian White b, Anna Hart c, Edzard Ernst b

Objective: Clinical experience suggests that reflexology may have beneficial effects on the symptoms occurring in menopausal women, particularly psychological symptoms. This study aims to examine that effect rigorously.

Design: Randomised controlled trial with two parallel arms. 

Results: Mean (SD) scores for anxiety fell from 0.43 (0.29) to 0.22 (0.25) in the reflexology group and from 0.37 (0.27) to 0.27 (0.29) in the control group over the course of treatment. Mean (SD) scores for depression fell from 0.37 (0.25) to 0.20(0.24) in the reflexology group and from 0.36 (0.23) to 0.20 (0.21) in the control (foot massage) group over the same period. For both scores there was strong evidence of a time effect (P < 0.001) but no evidence of a time–group interaction (P > 0.2). Similar changes were found for severity of hot flushes and night sweats. In the control group, 14/37 believed they had not received true reflexology.

ΠΗΓΉ: BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology
September 2002, Vol. 109, pp. 1050–1055