Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών είναι μια ενδοκρινής διαταραχή που προσβάλλει το 5-10% των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία. Υπάρχουν διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις όμως σ αυτή την ανάρτηση θα δούμε τι μπορεί να κάνει η Ρεφλεξολογία στην συμπληρωματική αντιμετώπιση του Συνδρόμου αλλά και στην πορεία προς τη διάγνωσή του. Μπορεί η Ρεφλεξολογία να βοηθήσει ώστε η ύπαρξη πολυκυστικών ωοθηκών να μην εξελιχθεί σε “Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών”;

Παραθέτω δύο κλινικές δοκιμές καθώς και μια ανασκόπηση μελέτης για τις Πολυκυστικές Ωοθήκες και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

 1. Πιλοτική μελέτη για την επίδραση της Ρεφλεξολογίας σε γυναίκες με Πολυκυστικές Ωοθήκες και Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών

 1. Pilot Study Indicates that Reflexology has Effect On Women Suffering from Polycystic Ovaries (PCO) and Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)
  By: Lone Victoria Schumann, Project Manager, Reflexologist

Περίληψη

 Εισαγωγή:
Το 20-25% των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία πάσχουν από πολυκυστικές ωοθήκες . Αν υπάρχουν συμπτώματα όπως ανωμαλίες στην έμμηνο ρύση, ανωορρηξία, υπογονιμότητα, ακμή και πέραν του προσώπου, και υπερτρίχωση σώματος, η γυναίκα έχει τη διάγνωση, Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών

Μία στις επτά γυναίκες πάσχουν από Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών.
Έχουν υποβληθεί αναφορές από την κλινική εμπειρία σχετικά με την αντιμετώπιση του Συνδρόμου Πολυκυστικών Ωοθηκών με τη Ρεφλεξολογίας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτής της πιλοτικής μελέτης εξήχθησαν με επιστημονικές μεθόδους.

Το έργο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Triangle Fertility Clinic στο Hellerup, Δανία, τον κ. Jørgen Grinsted, Γυναικολόγος, MD Sci DM, ιδρυτή της κλινικής, και από την Οργάνωση Ρεφλεξολόγων Δανίας, FDZ, η Ms. Lone Victoria Schumann, Project Manager και Ρεφλεξολόγος, Frederiksberg, Δανία. Το έργο χρηματοδοτείται με DKK 100,000 by ViFAB από: The Knowledge & Research Center for Alternative Medicine, in Aarhus, Denmark, and with DKK 30,000 by the E. Danielsen and Wife’s Foundation. Furthermore, the Danish Reflexologists Association (FDZ) has financially supported the project, to the making of the project description, by DKK 30,000.

Δεδομένα και μέθοδοι:
Οκτώ γυναίκες στην ηλικία μεταξύ 24 έως 34 ετών με PCO / σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και μεγάλο κύκλο περιόδου (33-90 ημέρες) συμμετείχαν στην πιλοτική μελέτη κατά την περίοδο 2004-2005. Πρόκειται για μια κλινική δοκιμή. Η Κλινική Γονιμότητας “Triangle Fertility Clinic” έχει αναλάβει την ευθύνη των δηλώσεων, τις γυναικολογικές εξετάσεις, υπερηχογράφημα, εξετάσεις αίματος και ιατρικές παρατηρήσεις. Ανάλυση εξετάσεων αίματος έγινε από εξωτερικό εργαστήριο και τα στατιστικά στοιχεία επεξεργάστηκαν από το University of Odense, Δανία.

Το Ρεφλεξολογικό μέρος της μελέτης αποτελείται από 19 συνεδρίες σε 5-6 μήνες. Οι θεραπείες διεξήχθησαν από τρεις Ρεφλεξολόγους.

Αποτελέσματα:
Κοιτάζοντας τις τιμές έκβασης στην “Αιμορραγία”, η διάρκεια των κύκλων δείχνει σημαντικά μια μέση πτώση 14,81 ημέρες (ρ = 0,0379) – συγκρίνοντας τον αριθμό των ημερών του κύκλου πριν από την αγωγή με τον αριθμό των ημερών του κύκλου μετά την αγωγή Ρεφλεξολογίας. Η ανάλυση των τιμών έκβασης των ωοθυλακίων στις ωοθήκες δείχνει μια οριακά σημαντική πτώση του μέσου όρου 16.3 ωοθυλακίων (ρ = 0,0531).

Καμία από τις μεταβλητές των άλλων δύο πεδίων “Τιμές ορμονών” και “Ποιότητα Ζωής” δεν έχει στατιστικά σημαντικές αλλαγές ανάμεσα στο πριν και στο μετά τη θεραπεία.

Συμπέρασμα:
Με οκτώ συμμετέχοντες δεν θα πρέπει να περιμένουμε αλλαγές που να μπορούν να θεωρηθούν στατιστικά σημαντικές, και χρειάζεται περισσότερη έρευνα.

Απροσδόκητα η δοκιμή έδειξε ότι οι αλλαγές σε δύο από τα πρωτογενή μέτρα έκβασης είναι σημαντική.

 Η μείωση στον αριθμό “Ημερών του Κύκλου” είναι σημαντική, καθώς και η μείωση του “Αριθμού Ωοθυλακίων”, η οποία είναι οριακά σημαντική.

Επιπλέον, η διάρκεια των κύκλων και ο αριθμός των ωοθυλακίων στις ωοθήκες χρησιμοποιούνται στη διάγνωση της PCO / PCOS, συνεπώς τα αποτελέσματα είναι πράγματι ενδιαφέροντα και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης δοκιμής για την επίδραση της Ρεφλεξολογίας στις Πολυκυστικές Ωοθήκες ή στο διαγνωσμένο Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών.

Μάιος, 2007

 1. [Κλινική παρατήρηση σχετικά με την αντιμετώπιση του Συνδρόμου Πολυκυστικών Ωοθηκών με Ρεφλεξολογία]

  [ Clinical Observation on the Treatment of Polycystic Ovary Syndrome with Reflexotherapy]
  by Dr. Zhang Changlong and Liang Guixiang of the Xianning Prefectural People’s Hospital of Hubei Province, andDr. Zhang Zhide of the Chinese Society of Preventive Medicine

Οι συγγραφείς συγκρότησαν μια ομάδα 40 ατόμων με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών, όπου εφάρμοσαν Ρεφλεξοθεραπεία (ομάδα θεραπείας) και μια ομάδα 38 ατόμων με την ίδια ασθένεια όπου την αντιμετώπισαν με clomifene (ομάδα ελέγχου), ώστε να γίνει μια συγκριτική μελέτη.

Αποτέλεσμα:
Οι τιμές στην ομάδα θεραπείας ήταν 92. 5%, ενώ εκείνη της ομάδας ελέγχου ήταν 60. 5%, αυτό έδειξε μια αξιοσημείωτη διαφορά (P0. 01). Η δοκιμή Ορού έδειξε επίσης πολύ αξιοσημείωτη διαφορά στην τιμή των LH ορμόνης, Τ (τεστοστερόνη), και LH / FSH (ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη) μεταξύ των δύο ομάδων (P0. 001)

Συμπέρασμα:
Η Ρεφλεξολογία δεν είχε μόνο την καλύτερη θεραπευτική επίδραση στην αντιμετώπιση του Συνδρόμου Πολυκυστικών Ωοθηκών, αλλά και πολύ καλύτερο αποτέλεσμα στη ρύθμιση για την αναπροσαρμογή των γοναδοτροπικών ορμονών του σώματος.

«The authors set a treatment group of 40 cases of polycystic ovary syndrome treated with reflexotherapy and a control gronp of 38 cases of the same disease treated with clomifene to make a comparative study.Result; the curative rate of the treatment group was 92. 5% while that of the control group was 60. 5% , this showed a marked difference (P0. 01).The serum test also showed very remarkable difference in the value of LH (Luteiniz- j ing hormone), T (testosterone), and LH/FSH (follicle stimulating hormone) between the two groups (P0. 001).Conclusion:Reflexotherapy had not only better curative effect in treating PCOS,but also much better regulating effect on the readjustment of gonadotropic hormones withinhumam body.»

Πηγή: cnki journal

 1. Ανασκόπηση: Πολυκυστικές Ασθένειες σε σπλαχνικά όργανα

  Review Article: Polycystic Diseases in Visceral Organs
  Shakila Abdul-Majeed and Surya M. Nauli

Η διαχείριση του συνδρόμου εξαρτάται από τα συμπτώματα και κυρίως περιλαμβάνει τη διατροφή, τη διαχείριση βάρους, την άσκηση, και χειρουργική επέμβαση σε νοσηρά παχύσαρκους ασθενείς…. Εναλλακτικές θεραπείες συμπεριλαμβανομένων κινησιολογίας, βοτάνων, ομοιοπαθητικής, ρεφλεξολογίας, δακτυλοπιέσεων, βελονισμού, μασάζ, φαίνεται να είναι αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση του Συνδρόμου Πολυκυστικών Ωοθηκών. [78, 79].

Management of PCOS depends on the symptoms and mainly includes diet, weight management, exercise, and bariatric surgery in morbidly obese patients… . Alternative medicines including kinesiology, herbalism, homeopathy, reflexology, acupressure, acupuncture, and massage therapy seem to be effective treatment in PCOS [78, 79].

Πηγή: Obstetrics and Gynecology International Volume 2011 (2011), Article ID 609370, 7 pages