Η Ρεφλεξολογία είναι μια μέθοδος που εφαρμόζεται με μαλάξεις, πιέσεις και χειρισμούς στον άκρο πόδα κυρίως.
Η δερματική επαφή, είναι κυρίαρχη όπως και στη μάλαξη σε άλλα σημεία του σώματος.
Η παρακάτω μελέτη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα στη δερμική αγωγιμότητα.

[Επίδραση σωματικών τεχνικών χαλάρωσης στη δερμική αγωγιμότητα σε υγιή πληθυσμό]

ΣΦΕΤΣΙΩΡΗΣ Δ.1, ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Σ.2, ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Γ.3
1Φυσικοθεραπευτής, MSc, Phd
2Κοινωνικός Ψυχολόγος, MSc, Phd
3Καθηγητής Ψυχοφυσιολογίας και Ψυχικής Υγιεινής, Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών

Πηγή: Εγκέφαλος – Αρχεία Νευρολογίας και Ψυχιατρικής

Αποσπάσματα από τη μελέτη

[..στην έρευνα των Jirayingmongkol et al (2002), οι οποίοι συμπεραίνουν ότι η μάλαξη του ποδιού αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος και τη χαλάρωση. Παρατήρησαν συγκεκριμένα αυξήσεις στη θερμοκρασία δέρματος και ελαττώσεις στη καρδιακή συχνότητα, στον αναπνευστικό ρυθμό και στην αρτηριακή πίεση.]

[Οι Andres et al. (1993), δοκίμασαν την χρήση μάλαξης στους πόδες, οσφύ και αυχένα σε χρόνιους σχιζοφρενείς για να αυξήσουν την συνειδητότητα των ασθενών σε σχέση με τα σωματικά τους όρια. Οι φυσιολογικές μετρήσεις της δερμικής αγωγιμότητας και της καρδιακής συχνότητας καθώς και η αυτο-αντίληψη των ασθενών χρησιμοποιήθηκαν ως δείκτες για την χαλαρωτική επίδραση της θεραπευτικής αγωγής κι έτσι της αύξησης της συνειδητότητας των ασθενών για τα σωματικά τους όρια].

Σε άλλο σημείο, αναφέρουν οι συγγραφείς

[Η θεραπευτική μάλαξη κατά τους Vickers και Zollman (1999), διευκολύνει την χαλάρωση και τον ύπνο και ανακουφίζει τους μυϊκούς πόνους. Σύμφωνα με τον Farrow (1990), η αναλγητική επίδραση της μάλαξης οφείλεται στη προκαλούμενη μυϊκή χαλάρωση και στην απελευθέρωση εγκεφαλινών. Η μάλαξη χρησιμοποιείται κλασσικά για την αντιμετώπιση των επώδυνων μυοσκελετικών προβλημάτων. Αυτή είναι άλλωστε και η αιτία που σημαντικό μέρος των ερευνητικών προσπαθειών για τη θεραπευτική μάλαξη αφορά σε μυοσκελετικά προβλήματα (Preyde, 2000, Cen et al, 2003, Field et al, 2003, Cherkin et al, 2003, Hernandez-Reif, 2001, Hurley, 2001, Field, 2004).

Τα τελευταία όμως χρόνια η μάλαξη χρησιμοποιείται θεραπευτικά σε ένα πλήθος προβλημάτων υγείας. Περιλαμβάνεται για παράδειγμα, στις θεραπευτικές μεθόδους που συνιστώνται για την ανακούφιση καρκινοπαθών (National Comprehensive Cancer Network, www.nccn.org, 2005). Πολλές ερευνητικές προσπάθειες υποστηρίζουν την σχετική της χρήση (Weinrich και Weinrich, 1990, Ferrell-Torry και Glick 1993, Grealish et al, 2000, Bernstein και Grasso, 2001, Ashikaga et al, 2002).

Η μάλαξη έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για την ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος (Ironson et al, 1996), για την ελάττωση του άγχους σε γηριατρικό πληθυσμό (Fraser και Kerr, 1993), για τη βελτίωση της διάθεσης, της σωματικής εικόνας, της αυτοεκτίμησης και των αντιληπτών επιπέδων άγχους σε άτομα σε μονάδα εντατικής θεραπείας (Dunn et al, 1995), αλλά και σε χρόνους σχιζοφρενείς (Andres et al, 1993)]