[Διερευνώντας την επίδραση της μάλαξης πελμάτων σε διαταραχές συμπεριφοράς ηλικιωμένων ατόμων με άνοια: πιλοτική μελέτη]

Moyle W, Johnston AN, O’Dwyer ST.
Source: Griffith Health Institute, RCCCPI, Griffith University, Nathan, Brisbane, Queensland, Australia

Σημείωση: Η ανάρτηση αυτή αποτελεί το Τρίτο Μέρος του «Αφιερώματος στη Νόσο Αλτσχάιμερ».
Πρώτο ΜέροςΑλτσχάιμερ. Η Νόσος που βιώνουν οι υγιείς«
Δεύτερο Μέρος: «Ρεφλεξολογία και Άνοια» (κλινική μελέτη)

Σκοπός:
Να διερευνήσει την επίδραση της μάλαξης πελμάτων σε διαταραχές συμπεριφοράς ηλικιωμένω ατόμων με άνοια που ζούν σε χώρο μακροχόνιας φροντίδας.

Μέθοδοι:
Δεκαεπτά άνδρες και 5 γυναίκες (μέση ηλικία 84,7 χρόνια), με διάγνωση άνοιας και ιστορικό κλινικά σημαντικής διαταρχής, δέχτηκαν 10λεπτη μάλαξη πελμάτων, κάθε μέρα για 14 ημέρες. Η σύντομη μορφή του Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI-SF) και ο πίνακας ελέγχου διαταραχών μνήμης και συμπεριφοράς: “Revised Memory and Behavior Problems Checklist” (RMBPC), συμπληρώθηκαν κατά την έναρξη της παρέμβασης, αμέσως μετά την παρέμβαση και παρακολούθηση 2 εβδομάδες μετά την παρέμβαση.

Behavioural and Agitation Scores
Behavioural and Agitation Scores

Αποτελέσματα:
Οι τιμές των CMAI-SF και RMBPC ήταν σημαντικά μειωμένες στον μετά την παρέμβαση έλεγχο και παρέμειναν σημαντικά χαμηλότερες από την αρχική τιμή κατά την περίοδο παρακολούθησης.

Συμπέρασμα:
Αυτή η μελέτη παρέχει προκαταρκτικά στοιχεία που δείχνουν ότι η μικρής διάρκειας μάλαξη πελμάτων μειώνει τη διέγερση και τα συναφή προβλήματα συμπεριφοράς σε άτομα με άνοια, και ότι αυτές οι αλλαγές συμπεριφοράς διατηρήθηκαν και μετά τη λήξη των παρεμβάσεων. Χρειάζεται μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη για να επιβεβαιώσει αυτές τις διαπιστώσεις.

 ***

[Exploring the effect of foot massage on agitated behaviours in older people with dementia: a pilot study]

Moyle W, Johnston AN, O’Dwyer ST.
Source: Griffith Health Institute, RCCCPI, Griffith University, Nathan, Brisbane, Queensland, Australia

AIM: 
To explore the effects of foot massage on agitated behaviours in older people with dementia living in long-term care.

METHODS:
Seventeen men and 5 women (mean age 84.7 years), with a diagnosis of dementia and a history of clinically significant agitation, received a 10-minute foot massage each day for 14 days. The short form of the Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI-SF) and the Revised Memory and Behavior Problems Checklist (RMBPC) were completed at baseline, post-test and 2-weeks follow up.

RESULTS:
CMAI-SF and RMBPC scores were significantly reduced at post-test and remained significantly lower than baseline at follow up.

CONCLUSION:
This study provides preliminary evidence suggesting that limited short-duration foot massage reduces agitation and related behavioural problems in people with dementia, and that these behaviour changes are maintained after the massage ceases. A randomised controlled trial is required to confirm these findings.

© 2011 The Authors. Australasian Journal on Ageing © 2011 ACOTA.

PMID: 21923711 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Brief Report pdf

Foot massage on Agitated Behaviours in older people with Dementia 

Πηγή:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1741-6612.2010.00504.x/pdf

Διευκρίνηση: Στη μελέτη που παραθέτω, η παρέμβαση έγινε με «foot massage» (μάλαξη πελμάτων).  Τη συνδέω με τη Ρεφλεξολογία γιατί η μάλαξη των πελμάτων γίνεται και κατά τη διάρκεια συνεδρίας Ρεφλεξολογίας. Με τον όρο «foot massage» συνήθως εννοούμε τη μη στοχευμένη Ρεφλεξολογία. Δηλαδή τη γενική μάλαξη των πελμάτων, χωρίς συγκεκριμένους χειρισμούς σε συγκεκριμένα αντανακλαστικά του πέλματος.