Τι είναι η Αιμοκάθαρση;
Η χρήση ενός τεχνητού νεφρού για την κάθαρση της ουρίας, των άχρηστων προϊόντων του μεταβολισμού, των τοξινών και της περίσσειας των υγρών από το αίμα.
Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου, της παροδικής νεφρικής ανεπάρκειας και κάποιων περιπτώσεων δηλητηρίασης ή υπερδοσολογίας φαρμάκων

Αιμοκάθαρση
Αιμοκάθαρση

Πως μπορεί η Ρεφλεξολογία να βοηθήσει τους ασθενείς  που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση;  

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό International Journal of Nursing Practice, φαίνεται πως μπορεί να μειώσει τον πόνο, τις κράμπες και το αίσθημα κόπωσης στους ασθενείς.

 [Η επίδραση της Ρεφλεξολογίας στην κούραση, τον πόνο και τις κράμπες, ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.]

  1. Gülistan Özdemir RN Nurse1, 
  2. Nimet Ovayolu RN PhD Associate Professor2,
  3. Özlem Ovayolu RN PhD PhD Instructor2,*
Article first published online: 4 JUN 2013
DOI: 10.1111/ijn.12066

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για να εκτιμηθεί η επίδραση της Ρεφλεξολογίας στην κούραση, τον πόνο και τις κράμπες σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.
Το δείγμα αποτελούνταν από 80 ασθενείς συνολικά, 40 ασθενείς στην ομάδα παρέμβασης και 40 ασθενείς στην ομάδα ελέγχου, που λαμβάνουν θεραπεία στις μονάδες αιμοκάθαρσης δύο θεσμικών φορέων.
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση του ερωτηματολογίου, “Piper κλίμακα κόπωσης και οπτική αναλογική κλίμακα για τη μέτρηση της έντασης σε κράμπες και πόνο”.
Η ομάδα παρέμβασης δέχτηκε θεραπεία ρεφλεξολογίας για 1 εβδομάδα σε τρεις συνεδριάσεις μετά από αιμοκάθαρση και κάθε συνεδρία είχε διάρκεια περίπου 30 λεπτά.
Παραμετρικές και μη παραμετρικές δοκιμασίες χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση των δεδομένων.
Διαπιστώθηκε ότι με τη ρεφλεξολογία μειώθηκαν οι τιμές κόπωσης στις υποκλίμακες και η συνολική βαθμολογίας της κλίμακας καθώς και η μέση τιμή για τον πόνο και τις κράμπες στην ομάδα παρέμβασης.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν μείωση της έντασης σε κόπωση, πόνο και κράμπες στους ασθενείς που δέχτηκαν Ρεφλεξολογία.

Πηγή: International Journal of Nursing Practice
Volume 19, Issue 3, pages 265–273, June 2013

[The effect of reflexology applied on haemodialysis patients with fatigue, pain and cramps]

Gülistan Özdemir RN Nurse1, Nimet Ovayolu RN PhD Associate Professor2,Özlem Ovayolu RN PhD PhD Instructor2,*
Article first published online: 4 JUN 2013
DOI: 10.1111/ijn.12066

The research was conducted to evaluate the effect of foot reflexology on fatigue, pain and cramps in haemodialysis patients. The sample consisted of 80 patients in total, 40 intervention and 40 control patients, receiving treatment in the haemodialysis units of two institutions. Data were collected by using a questionnaire, Piper Fatigue Scale and visual analogue scale for measuring the severity of cramp and pain. The intervention group received reflexology treatment for 1 week in three sessions following haemodialysis, each session lasting approximately 30 min. Parametric and non-parametric tests were used in data analysis. It was determined that reflexology reduced the fatigue subscale scores and total scale scores as well as pain and cramp mean scores in the intervention group. The research results revealed that the severity of fatigue, pain and cramp decreased in patients receiving reflexology.

Η φωτογραφία είναι από τον ιστότοπο  www.­clinicalnutritio­n.­gr