Ρεφλεξολογία: Τεχνική πιέσεων και χειρισμών που βασίζεται στην ύπαρξη και τον τρόπο λειτουργίας αντανακλαστικών σημείων στο σώμα μας. Εφαρμόζεται κυρίως στα πέλματα και τις παλάμες λόγω της υψηλής αισθητήριας δυνατότητάς τους. 

Αυτός είναι ένας τεχνικός ορισμός για να περιγράψει μια μέθοδο, που απευθύνεται στο σώμα, για την βελτίωση της ομοιόστασης και των λειτουργιών του οργανισμού.

Ποιά είναι όμως η σημασία της λέξης «Ρεφλεξολογία»;
Ποιά είναι η ετυμολογία της;
Από που προέρχεται η λέξη;

Σύμφωνα με το “Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας” του Γ.Μπαμπινιώτη, προέρχεται από τη Γαλλική λέξη reflex, η οποία έχει τη ρίζα της στη λατινική reflexus, μετοχή του reflectere, το οποίο σημαίνει «επιστρέφω, ανακλώ»

Το reflectere είναι σύνθετη λέξη, που αποτελείται από το re+flectere:  re=ανά  και flectere= κάμπτω, λυγίζω.   Re-flectere = ανα-κάμπτω.

Μέχρι σήμερα, είχαμε στο μυαλό μας ως ερμηνεία της λέξης «Ρεφλεξολογία» την έννοια του «αντανακλώ«.  Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν και σε μια δεύτερη ερμηνεία της λέξης «Ρεφλεξολογία«. Την έννοια του «ανακάμπτω«.

Έτσι λοιπόν, μπορούμε να πούμε πως η μια ερμηνεία σχετίζεται με την «μηχανική» ερμηνεία και η άλλη με την «λειτουργική» ερμηνεία της λέξης.

Αυτό βεβαίως αποτελεί την προσωπική μου συλλογιστική.  Θα ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικό, αν  γνώστες της Ελληνικής και της Λατινικής μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη αυτού του συλλογισμού ή στην διόρθωσή του. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. reflex < λατ. reflexus, μτχ. τού p. reflectere «επιστρέφω, ανακλώ»
< re-«ανα→ + flectere «κάμπτω, λυγίζω»]