Μπορεί η Ρεφλεξολογία να διατηρήσει ή να βελτιώσει την ευημερία των ατόμων με Νόσο του Πάρκινσον;

 Christopher Johns a,*, Debbie Blake b, Alan Sinclair c
a University of Bedfordshire, Putteridge Bury, Hitchin Road, Luton, LU2 8LE, UK
b Parkinson’s Disease Nurse Specialist, Bedford PCT, UK
c University of Bedfordshire, UK
 

Η Μελέτη αυτή διερεύνησε το εάν η Ρεφλεξολογία θα μπορούσε να βελτιώσει ή να διατηρήσει την ευημερία ανθρώπων με Νόσο Parkinson, με χρήση της κλίμακας PDQ39 που είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη μέτρηση της ευημερίας ασθενών με Πάρκινσον.

Το πρωτόκολλο της αγωγής περιλαμβάνει 8 συνεδρίες σε 16 ασθενείς με διαφορετικούς βαθμούς της Νόσου Πάρκινσον, σε διασταυρούμενο σχεδιασμό (cross-over)* ώστε να δοθεί η δυνατότητα μιας διαμήκους μελέτης των επιπτώσεων.

Ενώ στα αποτελέσματα αντικατοπτρίζεται η προοδευτική φύση της επιδείνωσης της Νόσου Πάρκινσον, υπήρξε βελτίωση της ευημερίας (ευεξίας) μετά την ενεργό φάση της θεραπείας.

Αυτά τα αποτελέσματα, δείχνουν ότι η συνεχόμενη εφαρμογή Ρεφλεξολογίας με ρυθμό 2-3 φορές την εβδομάδα, μπορεί να περιορίσει τον μαρασμό ή να διατηρήσει και να βελτιώσει την ευημερία τους. Ενδείκνυται περαιτέρω μελέτη για να μελετηθεί αυτή η υπόθεση.

 *cross-over study: Διασταυρούμενη Μελέτη. Ένας τύπος κλινικής δοκιμής στην οποία οι συμμετέχοντες λαμβάνουν κάθε θεραπεία σε τυχαία σειρά.

 Πληροφορίες για τη Νόσο Πάρκινσον μπορείτε να βρείτε και εδώ: http://www.parkinsonportal.gr

Can reflexology maintain or improve the well-being of people with Parkinson’s Disease?

 Christopher Johns a,*, Debbie Blake b, Alan Sinclair c
a University of Bedfordshire, Putteridge Bury, Hitchin Road, Luton, LU2 8LE, UK
b Parkinson’s Disease Nurse Specialist, Bedford PCT, UK
c University of Bedfordshire, UK
 

This study explored whether reflexology could improve or sustain the wellbeing of people with Parkinosn’s Disease [PD] using the PDQ39 wellbeing tool designed specifically for use with people with PD.

The treatmnt protocal involved giving 8 therapy sessions to 16 people with varying derees of PD in a cross-over design to enable a longitudinal survey of impact.

Whilst the results reflected the progressive nature of PD deterioration over time there was an improvement in wellbeing over the active therapy phase.

These results suggest that continuous two- three weekly reflexology may limit further deteroration or maintain improvement of wellbeing. A further study is indicated to study this hypothesis.

Complementary Therapies in Clinical Practice 16 (2010) 96–100