Μετα-ανάλυση της θεραπείας μάλαξης (massage) για τον καρκινικό πόνο.

[Meta-Analysis of Massage Therapy on Cancer Pain]

Sook-Hyun Lee, MS1,  Jong-Yeop Kim, KMD, MS1,  Sujung Yeo, KMD, PhD1,
Sung-Hoon Kim, KMD, PhD1
Sabina Lim, KMD, PhD1
1College of Korean Medicine, Kyung Hee University, Seoul, Republic of Korea
Sabina Lim, Research Team of Pain and Neuroscience, WHO Collaborating Center for Traditional Medicine, East-West Medical Research Institute, Kyung Hee University, 26 Kyungheedae-ro, Dongdaemun-gu, Seoul 130-701, Republic of Korea.

Ο καρκινικός πόνος είναι το πιο κοινό παράπονο μεταξύ των ασθενών με καρκίνο. Οι συμβατικές αγωγές δεν ανακουφίζουν πάντα ικανοποιητικά τον καρκινικό πόνο. 

Ως εκ τούτου, πολλοί ασθενείς με καρκίνο έχουν στραφεί σε συμπληρωματικές θεραπείες για να βοηθηθούν με τη σωματική, συναισθηματική και πνευματική τους ευεξία.
Οι θεραπείες μάλαξης (massage) χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για την ανακούφιση συμπτωμάτων σε ασθενείς με καρκίνο.

Η παρούσα μελέτη στοχεύει να διερευνήσει με μετα-ανάλυση την επίδραση της θεραπείας μάλαξης (μασάζ) στους ασθενείς με καρκίνο που βιώνουν τον πόνο.

Έγινε συστηματική αναζήτηση σε εννέα ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για μελέτες που έχουν δημοσιευθεί έως τον Αύγουστο του 2013, στα αγγλικά, κινέζικα και κορεάτικα.

Η μεθοδολογική ποιότητα εκτιμήθηκε με τη χρήση της βάσης δεδομένων Physiotherapy Evidence Database (PEDro) και τις κλίμακες Cochrane risk-of-bias. Στην μετα-ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν δώδεκα μελέτες που συμπεριλαμβάνουν 559 συμμετέχοντες.

Σε 9 μελέτες υψηλής ποιότητας με βάση την κλίμακα Pedro (τυποποιημένη μέση διαφορά -1,24, 95% διάστημα εμπιστοσύνης, -1,72 έως -0,75), παρατηρήθηκε μείωση του καρκινικού πόνου μετά το μασάζ.

Η θεραπεία μασάζ μείωσε σημαντικά το άλγος του καρκίνου σε σύγκριση με την απουσία θεραπείας μασάζ ή συμβατική φροντίδα (τυποποιημένη μέση διαφορά, -1.25, 95% διάστημα εμπιστοσύνης, -1,63 έως -0,87).

Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι το μασάζ είναι αποτελεσματική αγωγή για την ανακούφιση του καρκινικού πόνου, ιδιαίτερα για πόνο που σχετίζεται με χειρουργική επέμβαση.

Μεταξύ των διαφόρων τύπων μασάζ, η ρεφλεξολογία φάνηκε να είναι πιο αποτελεσματική από ό, τι το μασάζ στο σώμα ή το μασάζ με άρωμα [αρωματοθεραπεία].

Η Μετά-ανάλυση μας έδειξε ευεργετική επίδραση του μασάζ για την ανακούφιση από τον πόνο του καρκίνου.

Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, καλά σχεδιασμένες, μεγαλύτερης κλίμακας και με μεγαλύτερες περιόδους παρακολούθησης, για να μπορούμε να αντλήσουμε πιο σταθερά συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα.

Πηγή: Integrative Cancer Therapies, March 17, 2015