Γνώσεις και στάσεις των επαγγελματιών υγείας στη χρήση των εναλλακτικών θεραπειών

Ανδρικόπουλος Αλέξανδρος1, Ρεκλείτη Μαρία2, Σαρίδη Μαρία3, Κατρή Ειρήνη1, Πατελάκης
Αθανάσιος4, Σουλιώτης Κυριάκος5
1. Φοιτητής/τρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος
2. Νοσηλεύτρια, MSc, PhD (c), Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
3. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, MSc, PhD, Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
4. Στατιστικός Αναλυτής, Αθήνα
5. Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας, που εργάζονται σε Γενικό Νοσοκομείο επαρχιακής πόλης, στη χρήση των εναλλακτικών θεραπειών στη θεραπευτική τους πρακτική, καθώς και των αντιλήψεών τους, σχετικά με την καταλληλότητα και το ρόλο των θεραπειών αυτών στην βελτίωση της υγείας των ασθενών.

Επιμέρους στόχοι της μελέτης ήταν η διερεύνηση των γνώσεων και των αντιλήψεών τους σχετικά με τις εναλλακτικές θεραπείες και τέλος, η διερεύνηση της πιθανότητας χρήσης των εναλλακτικών θεραπειών στην κλινική πράξη από τους επαγγελματίες υγείας.

Το δείγμα των συμμετεχόντων στην παρούσα μελέτη περιελάμβανε επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κ.α.), που εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Διερευνήθηκε επίσης η πιθανότητα οι συμμετέχοντες να έχουν γίνει οι ίδιοι δέκτες κάποιας μορφής εναλλακτικής θεραπείας. Από τους 234 συμμετέχοντες που απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση, οι 79 (33.8%) δήλωσαν ότι είχαν καταφύγει σε κάποια μορφή εναλλακτικής θεραπείας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποιο προσωπικό τους πρόβλημα υγείας.

Σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης από το αποτέλεσμα της εναλλακτικής θεραπείας που έλαβαν οι 156 επαγγελματίες υγείας, η πλειοψηφία τους, 61.5% (n=143), δήλωσε αρκετά έως πολύ ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα των θεραπειών αυτών, ενώ το 38,5% (n=89) δήλωσε ικανοποίηση σε μικρό βαθμό έως καθόλου. Σχετικά με την άποψη των επαγγελματιών υγείας για το αν η βοήθεια που προσφέρουν οι εναλλακτικές θεραπείες θα μπορούσε να αποδοθούν σε φαινόμενο placebo, το 69.6% (n=161) του δείγματος απάντησε αρνητικά.

Το πλήρες κείμενο της μελέτης

Πηγή: Το Βήμα του Ασκληπιού, Τόμος 14, Τεύχος 1 (Ιανουάριος – Μάρτιος 2015)