Οι θαυματουργικές θεραπείες των ασθενειών του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α΄ (482–565 μ.Χ.)

Ν. Σταυρακάκης
Βενιζέλειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2015, 32(2):224-229

Η θαυματουργική Ιατρική ήταν ευρέως διαδεδομένη στην κοινωνία του βυζαντινού κράτους και προσέφευγαν σε αυτή όχι μόνο τα λαϊκά κοινωνικά στρώματα, αλλά και η βυζαντινή αριστοκρατία μέχρι και η αυτοκρατορική αυλή. Κύριοι εκπρόσωποι της θαυματουργικής Ιατρικής ήταν οι Ανάργυροι ιατροί της ορθόδοξης εκκλησίας, και η θεραπεία ακολουθούσε συνήθως μετά από ιαματικό όνειρο. Στο παρόν άρθρο, παρουσιάζεται ο θαυματουργικός τρόπος θεραπείας που έλαβε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός όταν αρρώστησε από πανώλη, αρθρίτιδα, αφροδίσιο νόσημα και λιθίαση του ουροποιητικού.

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός νόσησε σοβαρά και ευεργετήθηκε από τη Θεία Χάρη, σε τέσσερις τουλάχιστον περιπτώσεις: Όταν ασθένησε σοβαρά από πανώλη την περίοδο του λοιμού (541–542) φθάνοντας στα πρόθυρα του θανάτου, όταν έπασχε από αρθρίτιδα στο γόνατο, από αφροδίσιο νόσημα που του μετέδωσε η αυτοκράτειρα Θεοδώρα, και από λιθίαση του ουροποιητικού του συστήματος. Σε όλες τις περιπτώσεις η ίαση ήταν θαυματουργική, για την μεν πανώλη από θαύμα των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, για την αρθρίτιδα από θαυματουργική ίαση από τα οστά της Αγίας Ειρήνης, του αφροδίσιου νοσήματος μετά από θαύμα του οσίου Σαμψών και από τη λιθίαση του ουροποιητικού μετά από παρέμβαση της Παναγίας.
Μέχρι το 12ο αιώνα υπήρχε μια παντοδυναμία της θαυματουργικής θεραπευτικής και όλα τα κοινωνικά στρώματα κατέφευγαν σε αυτή. Οι θαυματουργικές θεραπείες των νοσημάτων του αυτοκράτορα Ιουστινιανού του Α΄ αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θεϊκής παρέμβασης στη θεραπεία των ασθενειών.

[...Αντίθετα, ο Ιπποκράτης, αν και εκπαιδεύτηκε στο Ασκληπιείο της Κω, διαφοροποιήθηκε από τη θεϊκή ιαματική παρέμβαση και ανήγαγε την Ιατρική σε επιστήμη, ενώ ήταν ο πρώτος που διαχώρισε την Ιατρική σε θεολογική και επιστημονική, απορρίπτοντας τη θεϊκή παρέμβαση ως αίτιο νόσου ή μέσο θεραπείας…]

The miraculous cures for diseases of Emperor Justinian I (482–565 AD)

N. STAVRAKAKIS
Venizelion Hospital, Heraklion Crete, Greece
Archives of Hellenic Medicine 2015, 32(2):224–229

Miraculous medicine was widespread over the Byzantine Empire, and not only the people of low social classes but also the aristocracy up to the imperial court used to seek treatment with such methods. Doctors from the Orthodox Church (Anargyroi) were the major representatives of this kind of medicine and the cure usually came after healing prophetic dreams.
This paper presents the miraculous treatment that Emperor Justinian I received when he suffered variously from plague, gout, venereal disease and urinary lithiasis. According to records, Emperor Justinian I suffered from serious illnesses and benefited from divine grace on at least four different occasions. In all cases the cure was miraculous. On the first occasion he experienced fatal plague, during the plague period 541–542, but managed to recover through the miraculous cures of Saint Kosmas and Saint Damian.
On the second occasion, when he was diagnosed with arthritis, Saint Irene helped his healing, then when he was suffering from venereal diseases Saint Samson’s wonders saved him and, finally, the Virgin Mary relieved him of kidney stones.
Until the 12th century, individuals from all social classes used to seek miraculous cures. The instances of miraculous treatment of Emperor Justinian I are typical examples of divine intervention in the treatment of diseases.

Το πλήρες κείμενο: Οι θαυματουργικές θεραπείες των ασθενειών του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α΄