Η επίδραση της ρεφλεξολογίας χεριού στον πόνο, το άγχος και την ικανοποίηση κατά τη διάρκεια ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής με τοπική αναισθησία. Τυχαιοποιημένα ελεγχόμενη δοκιμή.

Briony F. Hudson a,b, Jade Davidson a,c, Mark S. Whiteley a,d,
  • a The Whiteley Clinic, Stirling House, Stirling Road, Guildford, Surrey GU2 7RF, UK
    b School of Psychology, University of Surrey, Guildford, UK
    c Rosey Feet, UK
    d Faculty of Health and Biomedical Sciences, University of Surrey, Guildford, UK

Ιστορικό
Το αυξημένο άγχος των ασθενών κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, συνδέεται με αναντίστοιχη έκβαση της θεραπείας. Η Ρεφλεξολογία έχει αναφερθεί ώς αποτελεσματική στη μείωση του προ και μετεγχειρητικού άγχους καθώς και του μετεγχειρητικού πόνου.

Στόχοι
Να διερευνηθεί κατά πόσον η προσθήκη της ρεφλεξολογίας χεριού στη συνήθη θεραπεία κατά τη διάρκεια ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής κιρσών με τοπική αναισθησία, μπορεί να επιδράσει στο αναφερόμενο άγχος και πόνο των ασθενών κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και την ικανοποίηση του ασθενούς από τη θεραπεία.

Σχεδιασμός
Τυχαιοποιημένα ελεγχόμενη δοκιμή.

Περιβάλλον
Ιδιωτική κλινική που ειδικεύεται σε φλεβικές καταστάσεις.

Συμμετέχοντες
137 συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν ως προς την επιλεξιμότητα. Συμμετείχαν εκατό ασθενείς (μέση ηλικία 47,8 χρόνια, 83% γυναίκες).
Οι συμμετέχοντες δέχτηκαν είτε θερμική εκτομή [θεραπεία με λέιζερ] ή/και φλεβεκτομή για τη θεραπεία των κιρσών.
Τα κριτήρια ένταξης περιλάμβαναν την ηλικία (μεταξύ 18 και 80) και την εφαρμογή θερμικής εκτομής ή/και φλεβεκτομής για τη θεραπεία των κιρσών με τοπική αναισθησία.

Τα κριτήρια αποκλεισμού περιλάμβαναν
– την παρουσία ελκών στα πόδια,
– τη λήψη αγωγής σκληροθεραπείας ή αφρο-σκληροθεραπείας,
– τη μη επιθυμία για συμμετοχή στη διαδικασία τυχαίας επιλογής και
– την καθυστερημένη άφιξη στην κλινική.

Μέθοδοι
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία είτε στην ομάδα συνήθους θεραπείας (ομάδα ελέγχου) είτε στην ομάδα διεγχειρητικής εφαρμογής ρεφλεξολογίας στα χέρια [ομάδα ρεφλεξολογίας] κατά τη διάρκεια της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής κιρσών με τοπική αναισθησία.
Οι συμμετέχοντες στην ομάδα ρεφλεξολογίας δέχτηκαν μια συνεδρία διεγχειρητικής ρεφλεξολογίας στα χέρια η οποία ξεκίνησε στο χώρο του χειρουργείου, πριν από την αναισθητική ένεση και συνεχίστηκε μέχρι την ολοκλήρωση της χειρουργικής επέμβασης. Δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθεί “τυφλή” η δοκιμή ως προς την κατανομή της ομάδας, στους συμμετέχοντες, τους ερευνητές καθώς και το προσωπικό του χειρουργείου, εξαιτίας των απαιτούμενων τροποποιήσεων στο χειρουργείο για τους συμμετέχοντες στην ομάδα ρεφλεξολογίας. Ο ερευνητής δεν θα μπορούσε να “τυφλωθεί” [να έχει άγνοια της παρέμβασης] λόγω του ρόλου που διαδραμάτισε στην οργάνωση της δοκιμής.

Αποτελέσματα
Από τους 137 συμμετέχοντες που εξετάστηκαν για την επιλεξιμότητα, 7 συμμετέχοντες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν και άλλοι 30 δεν πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης, δίνοντας ένα ποσοστό συμμετοχής 93%. Πενήντα συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν στην ομάδα ρεφλεξολογίας και πενήντα συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν στην ομάδα ελέγχου. Το διεγχειρητικό άγχος [άγχος καθ όλη τη διάρκεια της εγχείρησης] ήταν σημαντικά χαμηλότερο στην ομάδα της ρεφλεξολογίας (μέση βαθμολογία 3,24 σε κλίμακα βαθμολόγησης 11 βαθμών) σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (μέση βαθμολογία 5,0, p <.001).

Συμπεράσματα
Η Διεγχειρητική ρεφλεξολογία χεριών είναι ένα χρήσιμο συμπλήρωμα σε χειρουργικές επεμβάσεις με τοπικό αναισθητικό για κιρσούς φλεβών, με τους συμμετέχοντες στην ομάδα ρεφλεξολογίας να αναφέρουν σημαντικά χαμηλότερο διεγχειρητικό άγχος και μικρότερης διάρκειας πόνο σε σχέση με τους συμμετέχοντες που έλαβαν τη συνήθη θεραπεία [ομάδα ελέγχου].

Λέξεις Κλειδιά:
κιρσοί, ρεφλεξολογία, πόνος, άγχος, ελάχιστα επεμβατική χειρουργική επέμβαση,  τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή, ενδοφλέβια χειρουργική επέμβαση,

Πηγή:
International Journal of Nursing Studies
Available online 26 July 2015
In Press, Corrected Proof : Although corrected proofs do not have all bibliographic details available yet, they can already be cited using the year of online publication and the DOI:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002074891500231X