Ρεφλεξολογία για τον πόνο μετά από χειρουργείο στην κοιλιακή χώρα

Πίνακας 1. Κλινικά και Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων

Πίνακας 1. Κλινικά και Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων

Πίνακας 1. Κλινικά και Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων

Advertisements
Bookmark the permalink.