Ρεφλεξολογία για τον πόνο μετά από χειρουργείο στην κοιλιακή χώρα

Πίνακας 2. Σύγκριση μέσης τιμής πόνου πριν και μετά την παρέμβαση

Πίνακας 2. Σύγκριση μέσης τιμής πόνου πριν και μετά την παρέμβαση

Πίνακας 2. Σύγκριση μέσης τιμής πόνου πριν και μετά την παρέμβαση

Advertisements
Bookmark the permalink.