Το Health Studies – integrated είναι ένας εκπαιδευτικός φορέας, με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου στις Συμπληρωματικές Αγωγές.

Η χρήση των Συμπληρωματικών Αγωγών είτε ιδιωτικά και αυτόνομα είτε σε συνεργασία με ιατρικά κέντρα και κλινικές, παρουσιάζει αξιοσημείωτη αύξηση, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία.

Η αύξηση αυτή δημιουργεί ευκαιρίες και υποχρεώσεις.

Ευκαιρίες απασχόλησης σε μια ανερχόμενη και ανοιχτή αγορά εργασίας.

Υποχρέωση επιστημονικής επάρκειας από τους ασκούντες. Την επάρκεια που επιβάλλει η ηθική δεοντολογία για επαγγελματίες υγείας.

Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ανάγκη για τεκμηριωμένη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση και την απαραίτητη πλέον διασύνδεση των διαφόρων ειδικοτήτων στο χώρο της υγείας, το Health Studies – integrated δημιούργησε και παρέχει προγράμματα Εκπαίδευσης, Μετεκπαίδευσης και Σεμιναρίων στο πλαίσιο τηςΣυνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η εκπαίδευση στο Health Studies – integrated οργανώνεται στις εξής κατηγορίες:

Εκπαίδευση

Αυτοτελή ολοκληρωμένα προγράμματα που οδηγούν σε απόκτηση πτυχίου για επαγγελματική άσκηση.

Το πρώτο πρόγραμμα που παρέχεται αφορά την «Εκπαίδευση στη Ρεφλεξολογία».

Είναι ολοκληρωμένο, διετές πρόγραμμα σπουδών και η επιτυχής ολοκλήρωσή του επιτρέπει την επαγγελματική άσκηση Ρεφλεξολογίας.

Μετεκπαίδευση

Ολοκληρωμένα προγράμματα μεγάλης διάρκειας με θεματικές που σχετίζονται με τη μετεκπαίδευση επαγγελματιών και την επικαιροποίηση γνώσεων σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα τους.

Στην κατηγορία της Μετεκπαίδευσης, παρέχεται το πρόγραμμα «Ειδίκευσης στην Κλινική Ρεφλεξολογία», διάρκειας ενός έτους.

Σεμινάρια 

Απευθύνονται σε επαγγελματίες Ρεφλεξολόγους ή άλλους επαγγελματίες υγείας στο πλαίσιο της μετεκπαίδευσης και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.  Συνήθως είναι μικρής διάρκειας.

Τα σεμινάρια που παρέχονται αυτή τη στιγμή, απευθύνονται σε Ρεφλεξολόγους και σπουδαστές Ρεφλεξολογίας και είναι:

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Τα Ιδιαίτερα Μαθήματα απευθύνονται αποκλειστικά σε Ρεφλεξολόγους. Πρόκειται για εξατομικευμένα προγράμματα που σχεδιάζονται από κοινού με τον ενδιαφερόμενο Ρεφλεξολόγο ώστε να καλύψει τα πιθανά κενά που νιώθει ότι έχει είτε ως προς τη θεωρία είτε ως προς την εφαρμογή της Ρεφλεξολογίας. Η θεματολογία και η διάρκεια ορίζονται από τις πραγματικές ανάγκες του ενδιαφερόμενου.

*Οι σπουδαστές οποιασδήποτε σχολής δεν μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της υπηρεσίας για λόγους ηθικής δεοντολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τους τρόπους ενημέρωσης και συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στον επίσημο δικτυακό τόπο του Health Studies – integrated