Η Θεραπεία των Ζωνών (Ζωνοθεραπεία) αποτελεί τη Θεμέλια Λίθο της Ρεφλεξολογίας.

Η μελέτη της αρχικής “Θεωρίας των Ζωνών” με βάση τις εξελίξεις στη φυσιολογία και τις νευροεπιστήμες, μας δίνει πολλά στοιχεία για να έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να διατυπώσουμε προτάσεις για τους μηχανισμούς δράσης της μεθόδου.

Η μελέτη αυτή παράλληλα μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε τους Χάρτες Ρεφλεξολογίας με πιο ορθολογικό και τεκμηριωμένο τρόπο ως προς την “ανάγνωση” και τη χρήση τους.

Στο σεμινάριο «Εφαρμοσμένη Ζωνοθεραπεία», γίνεται για πρώτη φορά εφικτό να παρουσιαστεί ο συσχετισμός συμπτωματικών και αντανακλαστικών περιοχών και η τεκμηρίωση των χειρισμών,  στη βάση της λειτουργικής ανατομίας και των βασικών αρχών λειτουργίας του οργανισμού.

Η γνώση των θεμελιωδών αρχών και των τεχνικών της Ζωνοθεραπείας στην καθημερινή πρακτική του Ρεφλεξολόγου είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της Ρεφλεξολογίας και την επαγγελματική ανάπτυξη του Ρεφλεξολόγου.

Θέματα σεμιναρίου:

  • Αρχές Ζωνοθεραπείας κατά Fitzgerald.
  • Αρχές Εφαρμοσμένης Ζωνοθεραπείας.
  • Χάρτες Ρεφλεξολογίας:  Ένας νέος τρόπος τεκμηριωμένης “ανάγνωσης”.
  • Τρόποι εφαρμογής – τεχνικές – χειρισμοί.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πλήρεις σημειώσεις του σεμιναρίου και επιπροσθέτως αρχείο με τις Οδηγίες του Fitzgerald για 73 διαφορετικές καταστάσεις και συμπτώματα, μεταφρασμένο στα ελληνικά.

Στο σεμινάριο θα υπάρξει Θεωρητικό και Πρακτικό μέρος.

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Health Studies – integrated