Το Health Studies integrated ανακοινώνει την έναρξη του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος Επαγγελματικής Εξειδίκευσης στην Κλινική Ρεφλεξολογία, διάρκειας 8 μηνών (120 ωρών κατ ελάχιστον).

Το πρόγραμμα κινείται σε πέντε άξονες:

Ως προς τη θεωρία: Γνώση και κατανόηση της θεωρίας της Ρεφλεξολογίας με βάση τις επιστήμες της Βιολογίας.

Ως προς την εφαρμογή: Ακρίβεια στον εντοπισμό των συμπτωματικών και των αντανακλαστικών περιοχών για στοχευμένη παρέμβαση με συγκεκριμένα ζητούμενα. Γνώση και κατανόηση των κριτηρίων επιλογής των διαφόρων χειρισμών ανά σύμπτωμα και περιοχή παρέμβασης. Χρήση ερευνητικών δεδομένων στην κλινική πρακτική.

Ως προς τον πάσχοντα: Σωστή λήψη ιστορικού υγείας. Αποτελεσματική χρήση των στοιχείων του ιστορικού υγείας. Καθορισμός του τρόπου και του βαθμού παρέμβασης της ρεφλεξολογίας στο συγκεκριμένο άνθρωπο με γνώμονα την ασφάλειά του και τον σεβασμό στις ανάγκες και επιθυμίες του. Ενημέρωση του ιδίου και του θεράποντος ιατρού, με σαφήνεια και ακρίβεια για κάθε τι που αφορά τη Ρεφλεξολογία στη δική του περίπτωση.

Ως προς το νόσημα: Αναζήτηση, άντληση και έλεγχος εγκυρότητας πληροφοριών και ο τρόπος χρήσης τους σε σχέση με τη Ρεφλεξολογία.

Ως προς τον θεράποντα ιατρό και άλλους επαγγελματίες υγείας: Ο κάθε γιατρός έχει την ευθύνη του ασθενούς του και ως εκ τούτου ο επαγγελματίας Ρεφλεξολόγος έχει ευθύνη να δώσει αναλυτικές και σαφείς πληροφορίες για τον τρόπο παρέμβασης, το βαθμό και τους τρόπους επίδρασης της ρεφλεξολογίας στον συγκεκριμένο ασθενή και τους χρόνους επίτευξης των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Ρεφλεξολόγους.

Τα μαθήματα ξεκινούν 28 Μαρτίου 2020. Θα πραγματοποιούνται σε φυσική και ηλεκτρονική τάξη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://health-studies.gr/kliniki-reflexologia/

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: https://health-studies.gr/kliniki-reflexologia/aitisi-eggrafis-dilosis-apodoxis-oron/#1569955655427-e09ec8ad-7a3a