Ερασιτεχνική Εκπαίδευση

Ερασιτεχνική Εκπαίδευση στη Ρεφλεξολογία.

Ερασιτεχνική Εκπαίδευση

Ερασιτεχνική Εκπαίδευση

Αρκετές σχολές, τα τελευταία χρόνια, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν στις ανάγκες για ενημέρωση που δημιουργήθηκαν, οργάνωσαν προγράμματα ερασιτεχνικής εκπαίδευσης που μπορεί να αφορούν σε μια γενική παρουσίαση της Ρεφλεξολογίας ή προγράμματα για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (γονείς κλπ), ή συγκεκριμένες περιστάσεις (διαχείριση stress, εγκυμοσύνη, κλπ). 

Παρόμοια μαθήματα γίνονται και από ιδιώτες ή άλλους φορείς. 

Τα προγράμματα αυτά είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν βασικές αρχές και γνώσεις για την ανατομία και φυσιολογία του οργανισμού καθώς και βασικά στοιχεία της Ρεφλεξολογίας.

Οι γνώσεις που αποκτά ο συμμετέχων σ αυτά τα τμήματα, είναι ικανές για να τις χρησιμοποιήσει στον εαυτό του καθώς και στο οικείο του περιβάλλον για την αντιμετώπιση απλών καθημερινών συμπτωμάτων και πόνων που δεν έχουν παθολογική αιτία  -κυρίως λόγω του τρόπου της ζωής μας – και για χαλάρωση.

Θεωρώ πως η σημαντικότερη προσφορά αυτών των προγραμμάτων είναι ότι φέρνουν τον συμμετέχοντα πιο κοντά στο ίδιο του το σώμα. Μαθαίνει να παρατηρεί τον οργανισμό του και τα μηνύματά του. Η γνώση της λειτουργίας του οργανισμού, μόνο βοηθητική μπορεί να αποδειχθεί.

Είναι σημαντικό να ξέρει ο καθένας που θέλει να παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα ερασιτεχνικής εκπαίδευσης, ότι οι πληροφορίες που παρέχονται, δεν είναι σε καμία περίπτωση ικανές για επαγγελματική χρήση της Ρεφλεξολογίας. Αν κατά τη διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης θεωρήσει πως θέλει να προχωρήσει σε επαγγελματική άσκηση της Ρεφλεξολογίας, θα πρέπει να παρακολουθήσει κάποιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως αυτά διαμορφώνονται με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Σωματείου Ελλήνων Ρεφλεξολόγων. 

Advertisements