Φορείς στο Εξωτερικό

Σχεδόν σε κάθε χώρα της Ευρώπης και του κόσμου αλλά και αρκετές πόλεις, δραστηριοποιούνται σύλλογοι Ρεφλεξολόγων. Παραθέτω τους πιο γνωστούς φορείς.

Reflexology in Europe Network (RiEN) με μέλη συλλόγους από τις χώρες της Ευρώπης.
Δέχεται ως μέλη σχολές αλλά και ιδιώτες χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Διοργανώνει Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ρεφλεξολογίας κάθε 2 χρόνια σε διαφορετικές χώρες,

International Council of Reflexologists (ICR). Οργανώνει Διεθνές Συνέδριο Ρεφλεξολογίας κάθε 2 χρόνια σε διαφορετικές χώρες.
Έχει την πρωτοβουλία οργάνωσης της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ρεφλεξολογίας που πραγματοποιείται σε 42 χώρες του κόσμου ταυτόχρονα, την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

European Federation for Complementary and Alternative Medicine (EFCAM).
Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση των ΣΕΘ (CAM), στην Ευρώπη.

Association of Reflexologists (AoR). Οργανισμός που εκπροσωπεί περισσότερους από 10.000 Ρεφλεξολόγους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Danish Reflexologists Association (FDZ). Με έντονη δραστηριότητα στον τομέα της έρευνας. 

Advertisements