Ζωνοθεραπεία και Πόνος-Σεμινάριο 2016

Σεμινάριο για τη διαχείριση του πόνου με Ζωνοθεραπεία – Ρεφλεξολογία θα πραγματοποιηθεί από 12 – 14 Φεβρουαρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες για τη θεματολογία του σεμιναρίου μπορείτε να δείτε εδώ

Πρόγραμμα Σεμιναρίου “Ζωνοθεραπεία και Πόνος”

12 – 14 Φεβρουαρίου 2016

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 17.00 – 20.00

17.00 – 18.00: Συστάσεις, εγγραφές, εισαγωγή.

18.00 – 20:00: Βασικές έννοιες και χειρισμοί Ζωνοθεραπείας.

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 10.00 – 17.00

10.00 – 12.30: Φυσιολογία του πόνου και ενδογενή συστήματα
αναλγησίας
.

12.30 – 13.00: Διάλειμμα

13.00 – 14.00: Εφαρμογή από την εισηγήτρια μιας πλήρους συνεδρίας με
επεξήγηση των χειρισμών και των τρόπων για αρχική                                        παρατήρηση από τους συμμετέχοντες

14.00 – 17.00: Πρακτική και εξατομικευμένη εποπτεία

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 10.00 – 17.00

10.00 – 12.30: Βιολογικοί μηχανισμοί που σχετίζονται και ερμηνεύουν
τις αρχές και τους χειρισμούς της Ζωνοθεραπείας.

12.30 – 13.00: Διάλειμμα

13.00 – 16.00: Πρακτική και εξατομικευμένη εποπτεία

16.00 – 17.00: Συζήτηση, σύνοψη σεμιναρίου.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής, όλοι οι συμμετέχοντες εναλλάσσονται στη θέση του δέκτη και του ασκούντος.

Ζωνοθεραπεία και Πόνος - Σεμινάριο 2016

Ζωνοθεραπεία και Πόνος – Σεμινάριο 2016

ή να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στο τέλος της ανάρτησης.

Λέξεις κλειδιά: Ρεφλεξολογία, Ζωνοθεραπεία, Σεμινάριο, Πόνος

Posted in Αταξινόμητα | 1 σχόλιο

Ρεφλεξολογία και οξύς πόνος βρεφών σε εμβολιασμό

Η επίδραση της Ρεφλεξολογίας σε οξύ πόνο βρεφών. Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

[The Effect of Foot Reflexology on Acute Pain in Infants: A Randomized Controlled Trial]
Tuba Koc., RN, MSc, Research Assistant, • Duygu Gozen, RN, PhD, Msc, Αssociate Professor

Σκοπός: H μελέτη είναι μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή για την αξιολόγηση της επίδρασης της ρεφλεξολογίας που εφαρμόστηκε σε βρέφη, για οξύ πόνο που μπορεί να προκύψει μετά τη χορήγηση εμβολίου

Μέθοδοι: Το δείγμα αποτελούνταν από βρέφη 1-12 μηνών εγγεγραμμένα σε ένα οικογενειακό κέντρο υγείας στην Κωνσταντινούπολη. Στην ομάδα δείγματος συμπεριλήφθηκαν 60 βρέφη που πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης.

30 βρέφη αποτέλεσαν την ομάδα ρεφλεξολογίας και τα άλλα 30 την ομάδα ελέγχου. Χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια για τον προσδιορισμό των περιγραφικών χαρακτηριστικών των ζευγών βρέφους-μητέρας καθώς και η Κλίμακα Αξιολόγησης Πόνου FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability)

[Κλίμακα αξιολόγησης πόνου σε βρέφη, που χρησιμοποιεί τις εκφράσεις του προσώπου, την κίνηση των ποδιών, τη δραστηριότητα, το κλάμα και την παρηγοριά ως παραμέτρους για την αξιολόγηση του πόνου].

Τα βρέφη στην ομάδα ρεφλεξολογίας δέχτηκαν αγωγή ρεφλεξολογίας για 20-30 λεπτά πρίν τον εμβολιασμό, ανάλογα με το φυσικό μέγεθος του ποδιού. Πόνος, καρδιακός ρυθμός, επίπεδα κορεσμού οξυγόνου και περίοδος κλάματος αξιολογήθηκαν πρίν και μετά τον εμβολιασμό τόσο στην ομάδα ρεφλεξολογίας όσο και στην ομάδα ελέγχου.

Αποτελέσματα: Στην κλίμακα FLACC οι τιμές πόνου ήταν στατιστικά παρόμοιες μεταξύ των ομάδων.
Μετά την εφαρμογή ρεφλεξολογίας, πρίν τον εμβολιασμό, στα βρέφη της ομάδας ρεφλεξολογίας διαπιστώθηκε πως οι τιμές πόνου μειώθηκαν 0,50 ± 1,14.
Κατά την εξέταση που πραγματοποιήθηκε μετά τον εμβολιασμό οι τιμές πόνου στην κλίμακα FLACC ήταν 5,47 ± 2,11 για την ομάδα ρεφλεξολογίας και 9,63 ± 0,85 στην ομάδα ελέγχου.

Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε μεταξύ των μέσων τιμών πόνου της κλίμακας FLACC στα βρέφη των ομάδων ρεφλεξολογίας και ελέγχου (p = 0,000).
Τα βρέφη της ομάδας ρεφλεξολογίας είχαν χαμηλότερα ποσοστά σε καρδιακούς παλμούς, υψηλότερα ποσοστά κορεσμού οξυγόνου και μικρότερες περιόδους στο κλάμα από τα βρέφη της ομάδας ελέγχου (
p <0,001).

Συνδέοντας τα αποτελέσματα με δράσεις: Η ρεφλεξολογία πρίν τον εμβολιασμό, μείωσε τα επίπεσα πόνου που βιώνουν τα βρέφη μετά τον εμβολιασμό. Μελλοντικές έρευνες απαιτούνται για να διερευνηθούν διαφορετικές παρεμβατικές τεχνικές.

Ιστορικό Πλαίσιο:
Ο πόνος είναι μια εμπειρία που επηρεάζει αρνητικά τους ανθρώπους όλων των ηλικιακών ομάδων και συμπεριλαμβάνει τις φυσικές ψυχικές και κοινωνικές επιπτώσεις του πόνου. Οι προηγούμενες εμπειρίες πόνου στα βρέφη επηρεάζουν την αντίληψή τους για τον πόνο.

Οι φυσιολογικοί δείκτες πόνου σε βρέφη περιλαμβάνουν αύξηση του καρδιακού ρυθμού, της πίεσης του αίματος, τον ρυθμό της αναπνοής και μείωση των επιπέδων οξυγόνου. Συμπεριφορικοί δείκτες πόνου που παρατηρούνται στα βρέφη είναι το κλάμα, αλλαγές στις κινήσεις του σώματος και τις εκφράσεις του προσώπου.

Επειδή τα βρέφη δεν μπορούν να εκφράσουν προφορικά τα συναισθήματά τους σχετικά με τον πόνο που νιώθουν, είναι σημαντικό για τους νοσηλευτές να αξιολογούν τη συμπεριφορά των βρεφών μέσω αντικειμενικών δεδομένων, ώστε να αξιολογηθεί αποτελεσματικά ο πόνος. Όταν ο πόνος ενός βρέφους αξιολογείται σωστά, μπορεί να ανακουφιστεί με τη χρήση εξατομικευμένων φαρμακολογικών και μη φαρμακολογικών μεθόδων.

Η πεποίθηση ότι τα νεογέννητα δεν αισθάνονται πόνο άλλαξε ως αποτέλεσμα των μελετών που έγιναν στη δεκαετία του 1980 και η έρευνα υποστηρίζει ότι τα νεογνά αισθάνονται πόνο. Από τότε, έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες σχετικά με τη διάγνωση τη θεραπεία και τη διαχείριση του πόνου σε βρέφη.

Επιπρόσθετα στην ιατρική θεραπεία, η χρήση των Συμπληρωματικών Εναλλακτικών Θεραπειών για την αντιμετώπιση του πόνου έχει αυξηθεί (Khorshid & Yapucu, 2005). Η Ρεφλεξολογία είναι μια από τις Συμπληρωματικές Εναλλακτικές Θεραπείες. Είναι μια αξιόπιστη, μη επεμβατική αγωγή. Προκαλεί απελευθέρωση ενδορφινών και εγκεφαλινών με τη διέγερση της υπόφυσης μέσω των πιέσεων και των μαλάξεων στα αντανακλαστικά σημεια στα χέρια και τα πόδια. Επιλύει προβλήματα σε όργανα και περιοχές του σώματος, μειώνει τον πόνο και ανακουφίζει από τη δυσφορία. (Wang,Tsai, Lee, Chang & Yang, 2008; Wilhelm, 2009).

Πηγή: Worldviews on Evidence-Based Nursing, Volume 12, Issue 5, pages 289–296, October 2015

Λέξεις κλειδιά: Ρεφλεξολογία, οξύς πόνος, βρέφη, εμβολισμός,

Posted in Αταξινόμητα, Κλινικές Έρευνες | Tagged , , ,

The Effect of Foot Reflexology on Acute Pain in Infants: A Randomized Controlled Trial

The Effect of Foot Reflexology on Acute Pain in Infants: A Randomized Controlled Τrial 
Tuba Koc., RN, MSc, Research Assistant, • Duygu Gozen, RN, PhD, Msc, Αssociate Professor

ABSTRACT

Aim: This study was a randomized controlled trial designed to evaluate the effect of foot reflexology applied on infants on acute pain that may arise after vaccine injection.

Methods: The sample consisted of 1- to 12-month-old infants registered in a family health center in Istanbul, Turkey, for healthcare follow-up. A total of 60 infants who met the criteria of the sample group were included in the study; 30 infants constituted the reflexology group and the other 30 constituted the control group.

Although questionnaire forms were used to determine the descriptive characteristics of infant-mother pairs, the Face, Legs, Activity, Cry, Consolability (FLACC) Pain Assessment Scale was used to evaluate pain level.

Infants in the reflexology group received reflexology treatment for an average of 20–30 minutes before vaccination, depending on the physical size of the infant’s foot. Pain, heart rate, oxygen saturation levels, and crying periods of infants in the reflexology and control groups were evaluated before and after vaccination.

Results: The FLACC pain score was observed to be statistically similar between groups. After reflexology was applied to infants in the reflexology group before vaccination, it was determined that the pain score was reduced to .50 ± 1.14. In the examination performed after vaccination, FLACC pain score was found to be 5.47 ± 2.11 in the reflexology group and 9.63 ± .85 in the control group.
A statistically significant difference was observed between the mean FLACC pain scores of infants in the reflexology and control groups (p = .000). The infants in the reflexology group also had lower heart rates, higher oxygen saturation, and shorter crying periods than the infants in the control group
(p <.001).

Linking Evidence to Actions: Reflexology before vaccine reduced the pain level experienced after vaccination. Future research needs to explore different interventional practices.

BACKGROUND

Pain is an experience that affects people adversely in all age groups, including physical, mental, and social aspects of pain. Previous pain experiences of infants affect their perception of pain.

Physiological indicators of pain in infants include an increase in heart rate, blood pressure, rate of breathing, and a decrease in oxygen level. Behavioral indicators of pain, such as crying, changes in body movements, and facial expressions also are observed in infants. Because infants cannot express verbally their emotions regarding pain, it is important for nurses to assess behaviors of infants through objective data to assess the pain effectively. When an infant’s pain is assessed correctly, the pain can be relieved by using personalized pharmacological and nonpharmacological methods

The belief that newborns did not feel pain changed as a result of the studies conducted in the 1980s’ and research has supported that newborns feel pain.

Since then, numerous diagnosis and treatment studies have been conducted regarding pain management in infants. In addition to the medical treatment, the importance of complementary and alternative treatments (CAT) has increased for pain treatment (Khorshid & Yapucu, 2005).

There are many CAT methods. Reflexology is among these CATs. Reflexology is a reliable, noninvasive treatment method… Reflexology enables endorphin and encephalin release by stimulating the pituitary gland through the pressure and massage performed on reflex points on hands and feet. It resolves problems in organs and body parts that correspond to these points, reduces pain, and relieves discomfort (Wang, Tsai, Lee, Chang & Yang, 2008; Wilhelm, 2009).

Published in: Worldviews on Evidence-Based Nursing, 2015; 12:5, 289–296.

Keywords: reflexology, infant, acute pain,

Posted in Έρευνα, Κλινικές Έρευνες, Reflexology Research | Tagged , ,

Οι ασθένειες που ΔΕΝ φαίνονται στα πέλματα

Διαβάζω συχνά σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά ποικίλης ύλης εντυπωσιακούς τίτλους του τύπου “Οι ασθένειες που φαίνονται στα πέλματα” ή “Ποιές ασθένειες φαίνονται στις παλάμες”.
Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τα άρθρα θα δει πως δεν αναφέρονται στη διάγνωση μέσω πελμάτων αλλά σε αντακλαστικούς χάρτες περιοχών του σώματος στο πέλμα ή τις παλάμες καθώς και στην επίδραση της Ρεφλεξολογίας σε διάφορα συμπτώματα. Αυτό δεν είναι διάγνωση.

Καταλαβαίνω πως τέτοιου τύπου “τίτλοι” έλκουν αναγνώστες γιατί επενδύουν στο φυσιολογικό φόβο του κάθε ανθρώπου απέναντί στην ασθένεια, αλλά η εντύπωση που μένει σε όποιον δει τον τίτλο και δεν προσέξει τι ακριβώς γράφει το άρθρο, είναι οτι η Ρεφλεξολογία είναι κάτι μεταξύ “φλυτζανιού” και “μαντείας”. Αυτό αποπροσανατολίζει τον κάθε αναγνώστη σε δύο τουλάχιστον σημεία. Πρώτον, θεωρεί πως μπορεί να διαγνώσει μια ασθένεια χωρίς να επισκεφτεί ειδικό γιατρό – κάτι που πρέπει να είναι η μόνη οδός και δεύτερον, δημιουργεί εσφαλμένη εντύπωση για τη μέθοδο και τον τρόπο λειτουργίας της.

Είναι η Ρεφλεξολογία διαγνωστική μέθοδος; Όχι! Η Ρεφλεξολογία δεν είναι διαγνωστική μέθοδος.
Αυτό δεν την καθιστά λιγότερο αποτελεσματική στη βελτίωση λειτουργιών του οργανισμού και στην ανακούφιση συμπτωμάτων.
Όταν πρόκειται για την ασφάλεια και την υγεία ενός ανθρώπου, είναι θεμελιώδης ευθύνη κάθε επαγγελματία υγείας να προτρέπει και να κατευθύνει τον κάθε άνθρωπο που έχει συμπτώματα ασθένειας, σε ειδικό γιατρό ώστε η διάγνωση να είναι έγκυρη και έγκαιρη.

Υπάρχει ένα πάγιο “αίτημα” από όσους ασχολούνται με τις Συμπληρωματικές και Εναλλακτικές Θεραπείες (ΣΕΘ), να γίνουν αποδεκτές από την ιατρική κοινότητα. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να γνωρίζουν τι κάνει ποιος. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση των γιατρών – από το στάδιο της εκπαίδευσής τους ακόμα – για τις ΣΕΘ ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιούν ως επιπρόσθετο εργαλείο για το καλό του ασθενούς αλλά είναι εξίσου σημαντικό για τους ασκούντες τις ΣΕΘ να γνωρίζουμε τις δυνατότητες, τα όρια και τους περιορισμούς της κάθε μεθόδου, για το καλό και την ασφάλεια του ασθενούς. Οι μόνοι που μπορούν να πετύχουν το δεύτερο είναι οι ασκούντες τις ΣΕΘ, όντας προσεκτικοί και ακριβείς στις διατυπώσεις μας αλλά και επιμένοντας σε σωστούς τίτλους και χαρακτηρισμούς των μεθόδων – ακόμα κι αν αυτό είναι σε βάρος κραυγαλέων και “εκλυστικών” τίτλων που όμως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μια τέτοια στάση μπορεί να οδηγήσει σταδιακά και στην επίτευξη του πρώτου.

Η Ρεφλεξολογία απευθύνεται στον οργανισμό και χρησιμοποιεί μηχανισμούς ελέγχου και αναλγησίας που έχει ο ίδιος ο οργανισμός. Οι ρεφλεξολογικοί χειρισμοί επιδρούν στην ανακούφιση συμπτωμάτων και πόνου. Η αντιμετώπιση μιας ασθένειας όμως είναι ευθύνη ειδικευμένων γιατρών.

Η δυνατότητα επιλογής ιατρού και θεραπείας είναι θεμελιωμένο δικαίωμα των πολιτών. Η δυνατότητα να μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλες συμπληρωματικές αγωγές τόσο οι γιατροί όσο και οι πολίτες είναι δικαίωμα που πρέπει να κατακτηθεί. Για να συμβεί αυτό είμαστε υπεύθυνοι όλοι μας και ως προς τις πράξεις μας και ως προς τις παραλήψεις μας.

Posted in Άρθρα, Αταξινόμητα | Tagged , ,

Ρεφλεξολογία: Μαθήματα Αυτοβοήθειας 2016

Νέος κύκλος μαθημάτων αυτοβοήθειας για το ευρύ κοινό ξεκινά την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016 και για 6 Τετάρτες.

Τα Μαθήματα Αυτοβοήθειας απευθύνονται στο ευρύ κοινό και έχουν σκοπό να μας γνωρίσουν με το σώμα μας και να μάθουμε τρόπους και τεχνικές μέσω των οποίων ο ίδιος ο οργανισμός μας επιτρέπει να παρέμβουμε – στο βαθμό που μπορούμε – για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων έντασης, στρες και πόνου.
Περισσότερες πληροφορίες για τα Μαθήματα Αυτοβοήθειας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1ο Μάθημα: 13 Ιανουαρίου, 18.00 – 20.30
Θ: Εισαγωγή στη Ρεφλεξολογία. Ζώνες – Γραμμές – Περιοχές.
Π: Γνωριμία με το πέλμα και την παλάμη. Ψηλάφηση – Εξερεύνηση.

2ο Μάθημα: 20 Ιανουαρίου, 18.00 – 20.30
Θ: Βασικές έννοιες ανατομίας – φυσιολογίας.
Π: Βασικές τεχνικές χαλάρωσης σε πέλματα και παλάμες (αυτοβοήθεια)

3ο Μάθημα: 27 Ιανουαρίου, 18.00 – 20.30
Θ: Φυσιολογία του στρές – επίδραση στα συστήματα του οργανισμού.
Π: Χειρισμοί για το μυοσκελετικό σύστημα σε πέλματα και παλάμες (αυτοβοήθεια)

4ο Μάθημα: 3 Φεβρουαρίου, 18.00 – 20.30
Θ: Πως λειτουργεί ο Οργανισμός;
Π: Χειρισμοί για σπλαχνικές περιοχές σε πέλματα και παλάμες (αυτοβοήθεια)

5ο Μάθημα: 10 Φεβρουαρίου, 18.00 – 20.30
Θ: Φυσιολογία του Πόνου – Τι είναι, πως λειτουργεί.
Π: Χειριμοί για πόνους μη παθολογικής αιτιολογίας.

6ο Μάθημα: 17 Φεβρουαρίου, 18.00 – 20.30
Ανακεφαλαίωση, απορίες, πρακτική σε πέλματα και παλάμες. Χειρισμοί αυτοβοήθειας.

Θ = Θεωρία
Π = Πρακτική

Περίοδος μαθημάτων: 13 Ιανουαρίου – 17 Φεβρουαρίου 2016
Αριθμός μαθημάτων: Έξι  (6)
Ημέρα διεξαγωγής: Τετάρτη
Ώρες διεξαγωγής: 18.00 – 20.30
Τόπος Διεξαγωγής: Πλάτωνος 5 και Κωνσταντινουπόλεως, Μεταξουργείο
Κόστος συμμετοχής: 80 ευρώ
Φορέας διοργάνωσης: EosArt Cultural Organization
Εισηγήτρια: Σοφία Ραπτοπούλου
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: στη φόρμα που ακολουθεί

ΑΦΙΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 16-1

Λέξεις κλειδιά: Μαθήματα Ρεφλεξολογίας, Ρεφλεξολογία, stress, πόνος,

Posted in Αταξινόμητα, Ερασιτεχνική Εκπαίδευση | Tagged ,