Λεξικό όρων

Σε αυτό το λεξιλόγιο προσπάθησα να εντάξω – όσο το δυνατόν περισσότερους – όρους που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τη Ρεφλεξολογία, ή τη δράση της, ή τους τομείς που συνδέονται με την εφαρμογή της και  ελπίζω ότι θα βοηθήσουν στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της. Είναι βέβαιο πως λείπουν λήμματα όρων αλλά το λεξιλόγιο αυτό θα είναι υπό διαρκή ανανέωση και διαμόρφωση, ακολουθώντας τις εκάστοτε νέες συνθήκες και τις ανάγκες που προκύπτουν. 

Δεν περιλαμβάνονται όροι που συναντά κάποιος σε κλινικές μελέτες και έρευνες. Για το πεδίο αυτό έχει δημιουργηθεί ένα άλλο λεξικό όρων για την καλύτερη κατανόηση των ερευνών και των κλινικών δοκιμών, στην αντίστοιχη σελίδα της “Ερευνας”.

Οι παρατηρήσεις αλλά και οι απορίες σας για λέξεις και έννοιες που δεν συμπεριλαμβάνονται ή θεωρείτε πως χρειάζονται βελτίωση, είναι ευπρόσδεκτες και πολύτιμες. 

Το λεξιλόγιο αυτό είναι ελεύθερο για ΜΗ εμπορική χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο με μόνη παράκληση και προϋπόθεση, την αναφορά της πηγής.

ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ

Advertisements