Πρόληψη
Πρόληψη

«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, οι κοινωνίες έχουν έντονο διαπολιτισμικό χαρακτήρα.

Στo πλαίσιο της προαγωγής της υγείας, ιδιαίτερα οι επαγγελματίες υγείας είναι αναγκαίο να γνωρίζουν ότι οι στάσεις, οι πεποιθήσεις και οι ενέργειες κάθε ανθρώπου στην υγεία, τη νόσο και τη θεραπεία επηρεάζονται από την πολιτισμική κληρονομιά του.

Στον τομέα της πρόληψης και ιδιαίτερα του καρκίνου, οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία στις ιδιαιτερότητες του πληθυσμού στον οποίο απευθύνονται. 

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση διεξήχθη, με σκοπό να:

  • Κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο η κουλτούρα ενός ατόμου επηρεάζει τη συμπεριφορά υγείας.
  • Γίνουν αντιληπτοί οι παράγοντες, που σχετίζονται με την κουλτούρα των ατόμων και επιδρούν στη διενέργεια Προληπτικού Ελέγχου για τον καρκίνο του ουροποιογεννητικού και του πεπτικού συστήματος.
  • Αναδειχθούν οι αποτελεσματικοί τρόποι προσέγγισης των διαφορετικών εθνοτήτων, προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή τους στον Προληπτικού Ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, του προστάτη και του παχέος εντέρου.

Αποτελέσματα:

Οι αξίες, τα πιστεύω, οι θρησκευτικές αντιλήψεις, το αίσθημα ντροπής και ο φόβος για το τελεσίδικο του καρκίνου ήταν οι παράγοντες που επηρέαζαν τη διενέργεια προσυμπτωματικού ελέγχου.

Η άγνοια, η ελλιπής ενημέρωση, η διαφορετική γλώσσα επίσης επηρέαζαν σημαντικά την εμπιστοσύνη του ατόμου στο σύστημα υγείας.

Τέλος, το οικονομικό κόστος των εξετάσεων έλεγχου, η κάλυψη από ασφαλιστικό φορέα καθώς και η ευκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες ήταν παράγοντες καθοριστικής σημασίας.

Αξιοσημείωτες ήταν και οι απόψεις των επαγγελματιών υγείας που δήλωσαν ότι οι διαφορές στη συμπεριφορά των ατόμων προέρχονταν κατά κύριο λόγο από την οικονομική θέση και όχι την εθνικότητα και τα πιστεύω.»

Η Μελέτη διεξήχθη από τις κ.κ. Χρυσούλα Κάρλου,1 και Πανωραία Ράμμου 2 και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2009, 48(4): 367–378

1Επισμηναγός Νοσηλεύτρια, MSc,
Διεύθυνση Τομέα Εκπαίδευσης,
251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα
2Αντισυνταγματάρχης Νοσηλεύτρια,
MPH, NFESC, Διεύθυνση Υγειονομικού,
Γενικό Επιτελείο Στρατού, Αθήνα

 Πηγή: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2009, 48(4): 367–378

Το πλήρες κείμενο της μελέτης